ขนาด
Family Merulinidae ปะการังใบร่องหนาม
Scapophyllia cylindrica

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Merulinidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังใบร่องหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scapophyllia cylindrica Milne-Edwards & Haime, 1848

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน