ขนาด
Family Merulinidae ปะการังหนามขนุน
Hydnophora microconos

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Merulinidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังหนามขนุน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydnophora microconos (Lamarck, 1816)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA