ขนาด
Family Caryophyllidae ปะการังลูกโป่งใหญ่
Plerogyra sinuosa

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Caryophyllidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังลูกโป่งใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plerogyra sinuosa (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA