ขนาด
Family Caryophyllidae ปะการังลูกโป่งเล็ก
Physogyra lichtensteini

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Caryophyllidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังลูกโป่งเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Physogyralichtensteini Milne-Edwards & Haime, 1851

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA