ขนาด
Family Caryophyllidae ปะการังเฮ็ทเทอโรไซยาธัส
Heterocyathus aequicostatus

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Caryophyllidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเฮ็ทเทอโรไซยาธัส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heterocyathus aequicostatus Mile Edwards & Haime, 1848

แหล่งที่พบ : อันดามัน