ขนาด
Family Caryophyllidae ปะการังหนวดถั่ว
Euphyllia diversa

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Caryophyllidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังหนวดถั่ว ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphyllia diversa Veron and Pichon, 1980

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย