ขนาด
Family Caryophyllidae ปะการังมุกดา
Catalaphyllia jardinei

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Caryophyllidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังมุกดา (ชาวเล เรียก “ปะการังไข่ปลาหมึกแท้”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catalaphyllia jardinei (Saville-Kent, 1893)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน