ขนาด
Family Fungiidae ปะการังลายใบไม้
Polyphyllia talpina

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Fungiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังลายใบไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyphyllia talpina (Lamarck, 1801)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน