ขนาด
Family Fungiidae ปะการังโพดาเบเซีย
Podabacia motuporensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Fungiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังโพดาเบเซีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Podabacia motuporensis Veron, 1990

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย