ขนาด
Family Fungiidae ปะการังลิโธฟิลลอน
Lithophyllon undulatum

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Fungiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังลิโธฟิลลอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lithophyllon undulatum Rehberg, 1892

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA