ขนาด
Family Fungiidae ปะการังรองเท้าแตะ
Sandolitha dentata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Fungiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังรองเท้าแตะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandolitha dentata Quelch, 1884

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย