ขนาด
Family Fungiidae ปะการังบูมเมอแรง
Herpolitha weberi

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Fungiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังบูมเมอแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Herpolitha weberi (Horst, 1921)

แหล่งที่พบ : อันดามัน