ขนาด
Family Fungiidae ปะการังฮาโลมิตรา
Halomitra pileus

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Fungiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังฮาโลมิตรา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halomitra pileus (Linnaeus, 1758)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน