ขนาด
Family Agariciidae ปะการังเล็ปโตซีรีส
Pachyseris speciosa

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Agariciidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเล็ปโตซีรีส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachyseris speciosa (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA