ขนาด
Family Agariciidae ปะการังลายหินอ่อน
Gardineroseris planulata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Agariciidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังลายหินอ่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardineroseris planulata  (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA