ขนาด
Family Faviidae ปะการังสมองร่องเล็ก
Platygyra ryukyuensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Faviidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังสมองร่องเล็ก (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platygyra ryukyuensis Yabe and Sugiyama, 1936

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย