ขนาด
Family Faviidae ปะการังเล็ปแทสเตรีย
Leptastrea aequalis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Faviidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเล็ปแทสเตรีย (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leptastrea aequalis Veron, 2000

แหล่งที่พบ : อันดามัน

<