ขนาด
Family Faviidae ปะการังรังผึ้ง
Goniastrea palauensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Faviidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังรังผึ้ง (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniastrea palauensis (Yabe, Sugiyama & Eguchi, 1936)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน