ขนาด
Family Faviidae ปะการังช่องหนาม
Echinopora hirsutissima

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Faviidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังช่องหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinopora hirsutissima Milne Edwards and Haime, 1849

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย