ขนาด
Family Faviidae ปะการังดาวใหญ่
Diploastrea heliopora

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Faviidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังดาวใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diploastrea heliopora (Lamarck, 1816)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน