ขนาด
Family Faviidae ปะการังดาวเล็ก
Plesiastrea versipora

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Faviidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังดาวเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plesiastrea versipora (Lamarck, 1816)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน