ขนาด
Family Acroporidae ช่องเล็กแบบเคลือบพื้น
Montipora danae

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังช่องเล็กแบบเคลือบพื้นหรือปนก้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Montipora danae (Milne Edwards and Haime, 1851)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA