ขนาด
Family Acroporidae ช่องเล็กแบบแผ่น
Montipora vietnamensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังช่องเล็กแบบแผ่น (ชาวเล เรียก “ปะการังกุหลาบ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Montipora vietnamensis Veron, 2000

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย