ขนาด
Family Acroporidae ช่องดาว ปะการังหินสมอง
Astreopora macrostoma

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังช่องดาว (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astreopora macrostoma Veron and Wallace, 1984

แหล่งที่พบ : อันดามัน