ขนาด
Family Acroporidae กิ่งไม้เล็ก
Anacropora forbesi

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังกิ่งไม้เล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anacropora forbesi Ridley, 1884

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน