ขนาด
Family Acroporidae เขากวาง แบบแปรงล้างขวด
Acropora rosaria

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวาง แบบแปรงล้างขวด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora rosaria (Dana,1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย