ขนาด
พะยูน วงศ์ Trichechidae
มานาตีอเมซอน

ชื่อไทย : มานาตีอเมซอน

ชื่ออังกฤษ : Amazonian Manatee

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Trichechus inunguis Natterer, 1883

สถานภาพ : ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

วงศ์ Trichechidae พะยูนในวงศ์นี้มีหางกลม หรือที่เรียกว่า "มานาตี" (Manatee) อาศัยอยู่ในน้ำจืดในบริเวณลุ่มแม่น้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ในมานาตีทั้งสามชนิดนี้มีขนาดเล็กที่สุดและรูปร่างเพรียวกว่า ลำตัวมีสีเทาเข้ม และมีแถบชมพูอ่อนที่ท้อง ปลายครีบไม่มีเล็บ ลำตัีวยาว 3 เมตร หนัก 450 กิโลกรัม ยังไม่ทราบระยะเวลาตั้งท้อง คาดว่าคล้ายกับมานาตีตะวันตก มีอายุยืนกว่า 30 ปี กินพืชน้ำ เป็นอาหาร ลูกแรกเกิดยาว 0.9 เมตร หนัก 10-15 กิโลกรัม