ขนาด
พะยูน วงศ์ Trichechidae
มานาตีอินเดียตะวันตก

ชื่อไทย : มานาตีอินเดียตะวันตก

ชื่ออังกฤษ : West Indian Manatee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichechus manatus Linnaeus, 1758

สถานภาพ : ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

วงศ์ Trichechidae พะยูนในวงศ์นี้มีหางกลม หรือที่เรียกว่า "มานาตี" (Manatee) มี 2 สายพันธุ์ (Subspecies) คือ Trichechus manatus manatus Linnaeus และ Trichechus manatus latirostris (Harlan) อาศัยอยู่ตามช่ายฝั่งทะเล น้ำกร่อย และแม่น้ำในฟลอริดา ทะเลแคริบเบียน ถึงตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ลำตัวไม่มีขน มีสีเทาน้ำตาล ปลายครีบ มีเล็บ 3-4 เล็บ ลำตัวยาว 3.5-3.9 เมตร น้ำมากถึง 1,590 กิโลกรัม อาหารได้แก่ พืชน้ำ หญ้าทะเล และสาหร่าย เคลื่อนที่ช้า อาจอยู่ตัวคนเดียวหรืออาจอยู่รวมเป็นฝูง มีรายงานพบฝูงหนึ่งมี 6 ตัว มีอายุยืนมากกว่า 28 ปี ระยะตั้งทองนานถึง 12 เดือน ลูกแรกเกิดมีความยาว 1.2 เมตร หนัก 30 กิโลกรัม