ขนาด
พะยูน วงศ์ Trichechidae
มานาตีแอฟริกาตะวันตก หรือ มานาตีเซเนกัล

ชื่อไทย : มานาตีแอฟริกาตะวันตก หรือ มานาตีเซเนกัล

ชื่ออังกฤษ : West African Manatee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichechus senegalensis Link, 1795

สถานภาพ : ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

วงศ์ Trichechidae พะยูนในวงศ์นี้มีหางกลม หรือที่เรียกว่า "มานาตี" (Manatee) เป็นชนิดมานาตีแอฟริกาตะวันตก หรือ มานาตีเซเนกัล (Trichechus senegalensis) อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด ในประเทศเซเนกัล ขึ้นไปถึงตอนใต้ ของประเทศแองโกลา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา ลำตัวมีสีน้ำตาลเทา ยาว 3.5 - 4.0 เมตร หนัก 1,000 กิโลกรัม กินพืชน้ำหรือพืชที่อยู่ในป่าชายเลนเป็นอาหารแต่บางครั้งกินปลาที่ติดอยู่ตามอวนและหอยสองฝา โดยมีพฤติกรรมพักผ่อนในตอนกลางวันและหากินในช่วงค่ำมากว่า ส่วนใหญ่อยู่ตัวเดียว แต่บางก็พบเป็นฝูงมากถึง 15 ตัว พบพฤติกรรมผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน ลูกแรกเกิดกมีความยาวประมาณ 1.0 - 1.2 เมตร อายุขัยเฉลี่ย 60 ปี

ภัยคุกคาม : ถูกมนุษย์เนื่องจากมานาตีมักจะทำความเสียหายเครื่องมือประมง และ ทำความเสียหายแก่นาข้าว จึกมักถูกดักด้วยเครื่องมือต่างๆ และบางครั้งถูกล่าด้วยฉมวกเพื่อกินเนื้อ ส่วนศัตรูตามธรรมชาติมีรายงานว่าถูกกินโดยจรเข้