ขนาด
พะยูน วงศ์ Dugongidae
พะยูน

ชื่อไทย : พะยูน

ชื่ออังกฤษ: Dugong

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dugong dugon Muller, 1776

สถานภาพ : ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

วงศ์ Dugongidae พะยูนวงศ์นี้มีหางที่เรียกว่า Fluke ลักษณะหางเป็นแฉกคล้ายหางโลมา เป็นพะยูนชนิดเดียวที่ยังมีอยู่ คือ Dugong dugon Muller, 1776 พะยูนชนิดนี้อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเขตร้อนและเขตถึ่งกลางร้อน พบได้มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ลำตัวมีสีเทาอมชมพู มีขนประปรายตามลำตัว ยาว 3 เมตร และหนัก 200-300 กิโลกรัม กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร ว่ายน้ำเชื่ิ่องช้า อาจอยู่ตัวเดียวแรืออาจอยู่รวมเป็นฝูง (Nishiwaki and Marsh, 1985)

sea cows03

sea cows04