ขนาด
พะยูน วงศ์ Dugongidae
วัวสเตลเลอร์

ชื่อไทย : วัวสเตลเลอร์

ชื่ออังกฤษ : Steller sea cow

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrodamalis gigas

สถานภาพ : สูญพันธุ์แล้ว

วงศ์ Dugongidae พะยูนวงศ์นี้มีหางที่เรียกว่า Fluke ลักษณะหางเป็นแฉกคล้ายหางโลมา มีชนิดเดียวคือ Hydrodamalis gigas หรือวัวสเตลเลอร์ (Steller'sea cow) อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นกึ่งหนาวถึงเขตกึ่งขั่วโลก บริเวณช่องแคบแบริงซึ่งอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต มีขนาดลำตัวยาว 7.5 เมตร นำหนักมากถึง 5 ตัน กินสาหร่าย (kelps) เป็นอาหาร แต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อปี 2311 จากฝีมือการล่าของมนุษย์ (Nishiwaki and Marsh, 1985)