ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนสั้นรูปรี
 • 15 ตุลาคม 2556
 • 485

หญ้าเงาแคระ

ชื่อไทย : หญ้าเงาแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halophila beccarii : Hb

ลักษณะ : ใบเป็นกระจุก 4-8 ใบ ใบยาวรีมีเส้นขนาตามใบ 3 เส้น

หญ้าเงาแคระ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • งูทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด