หญ้าทะเลใบแบนสั้นรูปรี

หญ้าเงาแคระ

ชื่อไทย : หญ้าเงาแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halophila beccarii

ลักษณะ : ใบเป็นกระจุก 4-8 ใบ ใบยาวรีมีเส้นขนาตามใบ 3 เส้น

หญ้าเงาแคระ