หญ้าทะเลใบแบนสั้นรูปรี

หญ้าเงาใส

ชื่อไทย : หญ้าเงาใส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halophila decipiens

ลักษณะ : เส้นขวางใบ 6-8 คู่ ใบยาว 1-2 ซม. ขอบใบและใต้ใบมีขน

หญ้าเงาใส