หญ้าทะเลใบแบนสั้นรูปรี

หญ้าเงาใบเล็ก

ชื่อไทย : หญ้าเงาใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halophila minor

ลักษณะ : เส้นขวางใบ 6-8 คู่ ใบยาวน้อยกว่า 1 ซม.

หญ้าเงาใบเล็ก