ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนสั้นรูปรี
หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด

ชื่อไทย : หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอำพัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halophila ovalis : Ho

ลักษณะ : เส้นขวางใบ 12-19 คู่ ใบยาว 1-2 ซม.

หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอำพัน