หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้าชะเงาเต่า

ชื่อไทย : หญ้าชะเงาเต่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thalassia hemprichii

ลักษณะ : ใบโค้งปลายมน ใบยาว 3-20 ซม.

หญ้าชะเงาเต่า