ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้าชะเงาใบมน

ชื่อไทย : หญ้าชะเงาใบมน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymodocea rotundata : Cr

ลักษณะ : ใบยาว 7-15 ซม. ปลายใบมน

หญ้าชะเงาใบมน