ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้าตะกานน้ำเค็ม

ชื่อไทย : หญ้าตะกานน้ำเค็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruppia maritima : Rm

ลักษณะ : ใบกลมยาว ปลายใบแหลม

หญ้าตะกานน้ำเค็ม