ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อไทย : หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halodule pinifolia : Hp

ลักษณะ : ใบแคบมาก ปลายใบมีรอยหยักแหลม

หญ้ากุยช่ายเข็ม