หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อไทย : หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halodule pinifolia

ลักษณะ : ใบแคบมาก ปลายใบมีรอยหยักแหลม

หญ้ากุยช่ายเข็ม