ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้าต้นหอมทะเล

ชื่อไทย : หญ้าต้นหอมทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syringodium isoetifolium : Si

ลักษณะ : เส้นใบกลม ยาวได้ถึง 50 ซม.

หญ้าต้นหอมทะเล