ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว
 • 15 ตุลาคม 2556
 • 556

หญ้าต้นหอมทะเล

ชื่อไทย : หญ้าต้นหอมทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syringodium isoetifolium : Si

ลักษณะ : เส้นใบกลม ยาวได้ถึง 50 ซม.

หญ้าต้นหอมทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล