ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว
 • 15 ตุลาคม 2556
 • 2,335

หญ้าคาทะเล

ชื่อไทย : หญ้าคาทะเล 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enhalus acoroides : Ea

ลักษณะ : ใบแบนยาว เส้นขอบใบแข็ง ใบยาวมากถึง 1 ม.

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง