ขนาด
Uncategorized

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

พื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง มี 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา

ลักษณะเด่นของพื้นที่ตามข้อกำหนด

1) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล อุทยานมรดกแห่งอาเซียนนี้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากเมืองสตูล 40 กิโลเมตร และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ รวมทั้งพื้นที่บนเกาะและทะเลประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย 51เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวงและเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2517 อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีความงามของธรรมชาติทั้งบนเกาะ และในทะเล มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในขณะที่ในทะเลก็งดงามด้วยกลุ่มปะการังต่างๆ

2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา จังหวัดพังงา อุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งนี้ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำตื้น และน้ำลึก และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและภูมิประเทศเขาหินปูน ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งสังคมพืชป่าดงดิบ ป่าชายหาดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

(ที่มา: http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php ?PTA_CODE=1013 เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

พื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

รูปพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

รูปอุทยานมรดกอาเซียน

รูปอุทยานมรดกอาเซียน