ขนาด
Uncategorized
 • 21 ตุลาคม 2565
 • 1,143

เจ้าบุญมา (Jao Boon Ma)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พะยูน
  พะยูน
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife