ขนาด
Uncategorized
 • 20 ตุลาคม 2565
 • 791

เจ้าพลอย (Jao Ploy)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พะยูน
  พะยูน
 • งูทะเล