ขนาด
Uncategorized
 • 20 ตุลาคม 2565
 • 800

เจ้าเปรมปรีดิ์ (Jao Prempree)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์