Uncategorized

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ชลบุรี

ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางทราย อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านโขด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

เขตปกคลองพิเศษพัทยา
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561