ปลาวาฬ/โลมา สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและปลาวาฬ

ข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและปลาวาฬ (Guidelines for whale watching)

โปรดให้ความระมัดระวังอย่างมากในการเข้าใกล้บริเวณที่คาดว่าจะมีโลมาและปลาวาฬอยู่ และปฏิบัติตามข้อแนะนำการชมโลมาและปลาวาฬ

1. ความเร็วเรือ : ลดความเร็วเรือให้ต่ำกว่า 7 น็อต (Knot) ในรัศมี 400 เมตรจากโลมาและปลาวาฬ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วของเรือแบบกระทันหัน ชลอความเร็วเครื่องยนต์เมื่ออยู่ใกล้ๆ โลมาและปลาวาฬ และใช้ความเร็วเรือไม่เกิน 4 น็อตในรัศมี 100-300 เมตรจากปลาวาฬ และในรัศมี 50-150 เมตรจากโลมา

2. จำนวนเรือ : ไม่ควรเกิน 3 ลำ ที่เข้าใกล้ปลาวาฬในรัศมีระหว่าง 100-300 เมตร หรือเข้าใกล้โลมาในรัศมี 50-150 เมตร

3. ทิศทาง : การเข้าใกล้โลมาและปลาวาฬให้เข้าทางด้านข้างเท่านั้น ไม่เข้าทางด้านหัวหรือหาง

4. ระยะห่างในการชม

4.1 กรณีปลาวาฬมีลูก ควรให้เรืออยู่ห่างในรัศมี 300 เมตรจากปลาวาฬ ควรนำเรือเข้าดูจากทางด้านข้างของปลาวาฬ

4.2 กรณีปลาวาฬขนาดใหญ่ เข้าใกล้ได้ไม่เกิน 100 เมตร ควรนำเรือดูจากทางด้านข้างของปลาวาฬ หากปลาวาฬว่ายเข้าใกล้เรือ ควรดับเครื่องยนต์ หรือไม่เปลี่ยนทิศทางและความเร็วเรืออย่างกระทันหัน เพราะอาจจะเป็นอันตรายกับปลาวาฬ หากต้องการเคลื่อนเรือต้องให้ปลาวาฬห่างจากเรืออย่างน้อย 100 เมตร หากเป็นโลมาให้มีระยะห่างในรัศมี 150 เมตร และเข้าใกล้ได้ไม่เกิน 50 เมตร

ข้อควรปฏิบัติในการชมโลมาและปลาวาฬ (Guidelines for whale watching)

4.3 หากปลาวาฬว่ายน้ำอย่างรวดเร็วออกจากตำแหน่งที่สังเกต ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์เพื่อติดตามในทันที เพราะจะทำให้ปลาวาฬตื่นตกใจ

4.4 การดูปลาวาฬจากเครื่องบิน (Aerial observation) ควรอยู่ในระยะความสูงระหว่าง 300-500 เมตรจากผิวน้ำ หากเป็นเฮลิคอปเตอร์ควรบินอยู่สูงที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 500 เมตร และห่างจากปลาวาฬ 500 เมตร หากเป็นเครื่องบินควรบินสูงประมาณ 300 เมตร และอยู่ห่างจากปลาวาฬ 300 เมตร (เพราะเฮลิคอปเตอร์ มีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมากและลมจากใบพัดด้านบนจะทำให้น้ำกระจายหากบินในระดับต่ำ)

4.5 การพายเรือแคนู (Sea kayak) ควรอยู่ห่างปลาวาฬในรัศมี 30 เมตร

การดูปลาวาฬจากเครื่องบิน (Aerial observation)

5. เสียงรบกวน : เนื่องจากปลาวาฬสื่อสารกันด้วยคลื่นเสียงในการหาอาหารและเดินทาง ดังนั้นเสียงรบกวนต่างๆ ทั้งจากเหนือน้ำและใต้น้ำจะส่งผลรบกวนปลาวาฬ จึงไม่ควรกระทำการใดๆ ให้เกิดเสียงดังมาก เช่น การเร่งเครื่องยนต์เรือ การใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และการส่งเสียงดังของนักท่องเที่ยว

6. ไม่ให้อาหาร : ไม่ควรให้อาหารแก่โลมาหรือปลาวาฬในธรรมชาติ

7. ไม่ควรว่ายน้ำ หรือดำน้ำเล่นกับโลมาหรือปลาวาฬ : การว่ายน้ำด้วยหน้ากากและท่อหายใจ หรือดำน้ำเล่นกับโลมาหรือปลาวาฬ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ อาจทำให้บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งการติดเชื้อโรคที่ติดต่อจากคนสู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน