แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ขั้นตอนการเตรียมและติดตั้งเสาน้ำส้มสายชู

ขั้นตอนการทำ vinegar pole (ที่มา : ประลองยุทธ์ เมธีรัตน์ (2555))

1. ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร

2. ตัดท่อให้ได้ขนาดที่เท่ากัน 130 เซนติเมตร

3. เจาะช่อง เพื่อใส่ขวดน้ำส้มสายชู ขนาด 5 x 7 นิ้ว เหลือข้างขนไว้ 2 นิ้ว เพื่อสามารถสวมฝาปิดกันน้ำ

4. ขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อลบคม และขัดพื้นผิวโดยส่วนใหญ่ เพื่อให้สีเกาะติดทนนานกว่า

5. ขั้นตอนการทำสี จะเลือกการพ่น หรือ ทา ก็แล้วแต่สะดวก แต่ให้ทำในแนวตั้ง ดังรูป

6. หาเหล็กเส้น หรือไม่เสาเล็กๆ ปักไว้ แล้วนำท่อไปตั้งเพื่อทำสี

19-12-2559 10-27-58

ขั้นตอนการทำ Sticker First Aid แบบย่อ

1. ติดต่อหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลของจังหวัดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเมื่อมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากพิษแมงกะพรุน

2. ออกแบบ Sticker First Aid โดยใช้โปรแกรม Photoshop กำหนดขนาด 13x20 เซนติเมตร และนำเบอร์โทรศัพท์ใส่ในไฟล์

3. พิมพ์ Sticker First Aid พร้อมแปะทับด้วยแผ่นสติกเกอร์ใส และนำมาติดบน vinegar pole ที่เตรียมไว้

19-12-2559 10-28-34

หรือพิมพ์สติ๊กเกอร์ขั้นตอนการปฐมพยาบาลติดที่เสาน้ำส้มสายชู

 

การติดตั้ง vinegar pole บนพื้นทราย

ให้ขุดหลุมลึกโดยประมาณ 50 ซม ปักท่อ ถมดินด้านนอกของท่อ กรอกทรายใส่เข้าไปในท่อ คำนวณให้สามารถวางขวดน้ำส้มสายชู 4-6% (สามารถใช้น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ที่ใช้ในการปรุงอาหาร) จำนวน 2 ขวด โดยให้ขวดบนโผล่ออกมา เห็นผ่านช่องที่เจาะไว้ราว 10 ซม

19-12-2559 10-28-55

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 3 มกราคม 2562