พ.ร.บ. ทช. สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูลทรัพยากร ทช. รายจังหวัด

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แยกดูรายละเอียดได้ดังนี้
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายจังหวัด
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 7
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งอ่าวไทย 18 จังหวัด
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลไทย 24 จังหวัด

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*