หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย

ชื่อไทย : หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymodocea serrulata

ลักษณะ : ลายใบมีรอยหยักเล็กๆ

หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย